TET

Jakson tarkoituksena on antaa oppilaille mahdollisuus tutustua työpaikan työtehtäviin ja tarjota hänelle tietoa työelämän vaatimuksista. TET-jakso antaa virikkeitä ja tukea tuleviin ammatinvalintaratkaisuihin. Tutustumisjakso lähentää koulua ja ympäröivää yhteiskuntaa.