Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat ovat mukana muun muassa vastaanottamassa uusia seitsemäsluokkalaisia ja tutustuttamassa heitä kouluun sekä suunnittelemassa ja toteuttamassa koulun tapahtumia ja teemapäiviä. He tekevät yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen, opettajien ja kerhonohjaajien kanssa.

Hiekanpään koulun tukioppilaat ovat 9. luokkalaisia oppilaita, jotka valitaan ja koulutetaan 8. luokan keväällä. Tukioppilaiden ohjaajina toimivat lukuvuonna 2014-2015 opettajat Marianne Myllys ja Terttu Salo.